Laatste nieuws

De leermiddelen worden op school op de iPad gezet. Dit gebeurt voor de brugklasleerlingen op dinsdag 27 augustus en woensdag 28 augustus onder begeleiding. De leerlingen van de hogere klassen weten zelf hoe het plaatsen van de leermiddelen op de iPad verloopt.

De aanschafregeling voor het schooljaar 2019-2020 kunt u terugvinden op de speciale webshop.

Leerlingen die een iPad via school hebben gekocht en schade hebben, formulier digitaal invullen via http://schade.tabor.nl Daarna kan de iPad (na goedkeuring) worden gerepareerd bij iRepair4u te Hoorn. Er is ook een kort overzicht beschikbaar. Zie ook http://www.i-repair4u.nl/tabor-college/

Klaslokaal

In het schooljaar 2019-2020 wordt het gebruik van Klaslokaal verder uitgebreid.

Aan het begin van het schooljaar volgt hier meer informatie over.

Regels

Door het iPadteam is nogmaals gekeken naar de regels omtrent het gebruik van de iPads. Er is besloten tot twee duidelijke regels:

  • de docent bepaalt tijdens de les welke app(s) actief is (zijn). 
  • zonder toestemming van de docent worden er geen foto’s gemaakt en/of gefilmd.
  • In de eerste drie leerjaren is het mogelijk om Klaslokaal in te zetten; een omgeving waarbij de docent in het lokaal het beheer van de iPad van de leerling tijdelijk kan overnemen

Deze regels zijn vooral van toepassing voor de iPads. Tabor heeft ook algemene regels voor correct computergebruik in het algemeen.

Bij overtreding van deze regels meldt de docent per mail het misbruik bij de conrector van de betreffende afdeling. Deze geeft hem/haar een strafmiddag.

Ondersteuning

Gedurende het schooljaar is er in de pauzes steeds iemand van de geniusleerlingen beschikbaar in kamer 069 voor ondersteuning.
Informatie ook bij techniek

Aanschaf

We adviseren zeer dringend om gebruik te maken van de aanschafregeling die het Tabor College aanbiedt.

Apple ID

Elke leerling moet beschikken over een Apple ID. Het Apple ID wordt gemaakt vanuit de twee formulieren die zijn meegegeven bij het afhalen van de iPad.

Beveilig je iPad

Zet een cijferslot op je iPad. Dat doe je zo
Zet ook de hoesvergrendeling aan
Maak je iPad persoonlijk door op het startscherm je naam te zetten. Hier heb je de app Phonto voor nodig.

Verplichte Apps

Voor de start van het schooljaar downloaden App4learning, Schooltas en Studiekit
De leerlingen krijgen op de eerste dag van het schooljaar alle codes, zodat met deze apps gewerkt kan worden.

Ook aanschaffen

Agenda (met kanttekening dat er ook mooie iPad agenda's zijn, zie Apps), schriften (lijntjs en grote ruitjes), passer, geodriehoek en een eenvoudige rekenmachine.