Ook n het schooljaar 2019-2020 werken alle leerlingen in de reguliere klassen 1 t/m 6 en in alle tweetalige brug- en tweede- en derdeklassen met boeken én met een iPad. Wij denken dat de iPad een meerwaarde biedt bij het leren: zo kan de iPad in sommige gevallen interactief onderwijs bieden. Met de invoering van persoonlijke hardware sluit de school aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij, de leefwereld van de leerling en onze missie. De leerling staat centraal en volgt met plezier betekenisvol onderwijs passend bij de persoonlijke kwaliteiten en talenten. Als de leerling beschikt over de juiste digitale leermiddelen, dan is hij ook beter in staat om op eigen niveau en in eigen tempo te leren. De iPads worden persoonlijk eigendom van de leerlingen.

In het schooljaar 2016-2017 zijn we in 4 havo en 4 vwo gestart met het meebrengen van een apparaat naar keuze. In het schooljaar 2019-2020 gaan we hier mee verder. We noemen dit BYOD (Bring Your Own Device).
Met een iPad kun je dingen die je met een boek niet kunt!
Op deze site staat informatie over de iPadklassen.
De laatste wijzigingen zijn gedaan op 26 augustus om 20:10 uur.